Bảng mã kho/cảng thông dụng tại Hải Phòng

STT MA -
KBC
MA -
HQ
TEN_KBC MA_DIA_DIEM TEN - CC NOTE
1 VNHAL 03CC Cảng Cá Hạ Long - LHTS 03CCS05 Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV I 03CC Port
2 VNHPN 03CC Kho bãi Tân Cảng (Cảng Tân Vũ) 03CCS03 Cảng
4 VNHDI 03CC Cảng Hoàng Diệu (Kho bãi Hoàng Diệu) 03CCS01 Cảng
5 VNNNI 03CC Cảng Nam Ninh 03CCS07 Cảng
6 VNPTS 03CC CANG PTSC DINH VU M2 03CCS04 Cảng, CFS
7 VNVAC 03CC Cảng Vật Cách 03CCS06 Cảng
8 VNTLY 03CC Cảng Xăng dầu Thượng Lý 03CCS08 Cảng
9 03CC Cty Logistics Hechun 03CCS18
11 VNCVE 03CE Cảng Chùa Vẽ - Hải Phòng 03CES02 Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV II 03CE Cảng, CFS
12 VNHIA 03CE Cảng Hải An 03CES01 Cảng, CFS
13 VNHLH 03CE Cảng Linh Hải 03CES08 Cảng
14 VNDNH 03CE Cảng Nam Hải Đình Vũ 03CES15 Cảng
15 VNDVN 03CE Cảng Nam Đình Vũ 03CES11 Cảng
16 VNGAS 03CE Cảng Total Gas 03CES03 Cảng
17 VNFDL 03CE CFS Công ty MACS Hải Phòng 03CEC14
18 VNFAS 03CE Công ty CP Tiếp vận Nam Phát (Hải Minh) 03CEC04 CFS, Bãi
19 VNFAP 03CE Gemadept Hải Phòng 03CEC15
21 VNKNN 03CE K99 03CES06
22 VNFAU 03CE Kho CFS North Freight/ Van Qte Phía Bắc 03CEC02 CFS
23 VNFAT 03CE Kho CFS Sao Đỏ 03CEC05 Kho, bãi
24 VNFAX 03CE Kho CFS Tân Tiên Phong 03CEC07 Kho, bãi
25 VNFAW 03CE Kho CFS VietFracht 03CEC03 Kho, bãi
26 VNFBH 03CE Kho Inlaco Logistics (Sao A DC) 03CEC06 Kho, bãi
27 VNFAV 03CE Kho Tasa/ Vận Tải Duyên Á 03CEC01 CFS
28 VNPTH 03CE Xí nghiệp Xăng dầu Petec Hải Phòng 03CES04
29 VNONN 03EE Cảng 19-9 Đình Vũ 03EES05 Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ 03EE
30 VNCLH 03EE Cảng Lạch Huyện Hải Phòng (HITC) 03EES06
31 VNNHK 03EE CN Công ty TNHH NIPPON Express Việt Nam 03EEC15 Kho, bãi
32 VNFDD 03EE Công ty TNHH Yusen Logistics 03EEC12 Kho, bãi
33 VNDAP 03EE Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM 03EES04 Cảng
34 VNDVU 03EE Công ty CP đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ/ Cảng Đình Vũ 03EES01 Cảng, CFS
35 VNFDY 03EE Công ty CP Đầu tư Vidifi Duyên Hải 03EEC16
36 VNNFY 03EE Công ty CP xây dựng giao thông và cơ giới (Hải Thành) 03EEC04 Kho, bãi
37 VNXDV 03EE Công ty TNHH Cầu cảng EURO (VN) - Cảng Xăng dầu Đình Vũ 03EES03 Cảng
38 VNFAR 03EE Công ty TNHH container Minh Thành 03EEC02 Kho, bãi
39 VNHHH 03EE Công ty TNHH Hà Hưng Hải 03EEC13 Bãi
40 VNFDM 03EE Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ 03EEC18 CFS, bãi
41 VNDVL 03EE DINHVU Logistics 03EEC14 Bãi
42 VNTCN 03EE Tân Cảng 189 03EES02 Cảng
43 VNTCE 03EE Cảng Tân Cảng 128 03EES09
44 VNCAM 03TG Cảng Cửa Cấm 03TGS08 Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV III 03TG Cảng
45 VNGAI 03TG Cảng Đài Hải 03TGS06 Cảng
46 VNDXA 03TG Cảng Đoạn Xá 03TGS02 Cảng
47 VNGEE 03TG Cảng Green Port 03TGS04 Cảng
48 VNHDA 03TG Cảng Hải Đăng (City Gas) 03TGS09 Cảng
49 VNNHC 03TG Cảng Nam Hải 03TGS01 Cảng
50 VNFAZ 03TG Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics xanh (GLC) 03TGC06 CFS
51 VNHPT 03TG Cảng Transvina 03TGS03 Cảng
52 VNCXP 03TG Cảng Vip Green Port 03TGS10 Cảng
53 VNFAZ 03TG CFS Vinalines 03TGC18 CFS
54 VNLVG 03TG DDKT Liên Việt Log 03TGC14 Bãi
55 VNFAQ 03TG KNQ Vinalines 03TGW01 Kho, bãi
56 VNGIC 03TG Công ty Phát triển xanh - GIC 03TGC15 Bãi
57 VNHNC 03TG Nam Hải ICD 03TGS11 Bãi
58 VNPTS 03TG Kho CFS PTSC - Đình Vũ ( Kho trong cảng ) 03TGS13

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat