Incoterms 2020

Nhóm 1: Áp dụng cho mọi phương thức vận tải

1. EXW – Ex Works (Giao tại xưởng)

Theo điều khoản EXW, bên bán có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa tại địa điểm kinh doanh của mình hoặc một nơi chỉ định khác (nhà máy, văn phòng hoặc nhà kho). Quyền sở hữu sau đó sẽ được chuyển giao sang cho bên mua, bên mua sau đó sẽ có trách nhiệm chi trả tất cả chi phí và chịu toàn bộ rủi ro tính từ thời điểm nhận hàng hóa.

Nghĩa vụ của người bán:

 • Người bán phải chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa đã sẵn sàng để giao và chưa được bốc lên phương tiện vận tải nhận hàng tại một địa điểm chỉ định ( nhà máy hoặc nhà kho) và địa điểm chỉ định có thể là cơ sở của người bán hoặc không. Người bán phải giao hàng trong ngày giao hàng đã định hoặc trong khoảng thời gian đã giao ước.
 • Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằng chứng phù hợp mà hợp đồng có thể đòi hỏi.
 • Nếu có quy định, người bán phải hỗ trợ người mua lấy giấy phép xuất khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác cần thiết để xuất khẩu hàng hóa, khi được người mua yêu cầu và chịu chi phí và rủi ro.
 • Thông báo cho người mua về thời gian người bán giao hàng và các thông tin cần thiêt để tạo điều kiện cho người mua tiến hành nhận hàng.
 • Giúp người mua lấy các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện việc xuất khẩu, nhập khẩu hay quá cảnh.
 • Cung cấp bất kì thông tin cần thiết nào để người mua mua bảo hiểm, và tự chịu rủi ro chi phí khi lấy các thông tin này.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Người mua phải thanh toán tiền hàng như đã quy định trong hợp đồng mua bán.
 • Người mua phải tự chịu rủi ro và phí tổn để lấy giấy phép xuất khẩu và nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và làm tục hải quan để xuất khẩu hàng hóa.
 • Người mua phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu cho hàng hóa.
 • Người mua phải lo liệu việc vận chuyển hàng hóa từ điểm giao hàng về đến địa điểm đích.
 • Từ thời điểm nhận hàng tại địa điểm giao hàng đã định, người mua phải chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro và chi phí phát sinh đối với hàng hoá.
 • Người mua chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa tại cảng đi và cảng đích.

2. FCA – Free Carrier (Giao cho người chuyên chở)

Với điều khoản FCA, bên bán có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa tới địa điểm bên mua chỉ định, bốc xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải và thu xếp vận chuyển bao gồm thông quan xuất khẩu và đáp ứng những yêu cầu về an ninh. Rủi ro được chuyển giao khi hàng hóa đã được bốc xếp lên phương tiện vận tải của bên mua.

Bên mua sẽ chi trả cước phí, phí vận đơn đường biển, phí bảo hiểm, chi phí bốc dỡ hàng và phương tiện vận tải tại địa phương để vận chuyển hàng hóa tới nơi giao hàng cuối cùng. Bên mua chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kì tổn hại nào của hàng hóa trong khi vận chuyển.

Nghĩa vụ của người bán:

 • Người bán phải giao hàng hóa cùng hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng.
 • Hỗ trợ người mua lấy chứng từ vận tải nếu người mua yêu cầu, chi phí do người mua chịu.
 • Lo liệu việc bốc hàng lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định nếu địa điểm nhận hàng ở trong kho của người bán. Nếu địa điểm nhận hàng ở ngoài kho của người bán, người bán phải sắp xếp để vận chuyển hàng hóa đến điểm giao hàng.
 • Làm thủ tục xuất khẩu cho hàng và chịu mọi rủi ro, chi phí liên quan đến nghiệp vụ này.
 • Nếu người mua nhờ, người bán có thể thuê phương tiện vận tải theo các điều kiện thông thường, mọi chi phí do người mua chi trả.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Người mua phải nhận hàng từ người bán theo thời gian quy định, vận chuyển và thông quan nhập khẩu hàng hóa.
 • Người mua phải chịu mọi rủi ro về việc mất mát hoăc hư hỏng từ khi người chuyên chở của mình nhận hàng.
 • Trả các chi phí và chịu rủi ro nếu nhờ người bán hàng thuê phương tiện chuyên chở.
 • Thông quan nhập khẩu hàng hóa.

3. CPT – Carriage Paid To (Cước phí trả tới)

Theo điều khoản CPT, bên bán thông quan xuất khẩu cho hàng hóa và giao chúng cho trung gian vận chuyển hàng hóa hoặc một người do bên bán chỉ định tại địa điểm giao hàng chỉ định, tại thời điểm này rủi ro được chuyển giao cho bên mua. Bên bán có trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan tới quy trình vận chuyển hàng hóa tới nơi giao hàng cuối cùng nhưng không có trách nhiệm mua bảo hiểm.

Theo điều khoản CPT, bên bán không có trách nhiệm mua bảo hiểm.

Nghĩa vụ của người bán:

 • Cung cấp hóa đơn thương mại và các giấy tờ khác theo hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa an toàn tới giao cho bên vận tải đầu tiên tại địa điểm đã định vào thời gian đã thỏa thuận.
 • Thuê và làm hợp đồng vận tải để đưa được hàng hóa đến cảng đích theo các tuyến thông thường thuận tiện nhất.
 • Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Làm thủ tục xuất khẩu, cung cấp các thông tin và chứng từ để người mua làm thủ tục nhập khẩu.
 • Thông báo cho người mua về việc giao hàng cho bên vận tải và cung cấp bằng chứng về việc đã giao hàng an toàn cho bên vận tải.
 • Không bắt buộc mua bảo hiểm cho hàng hóa nhưng cần cung cấp đầy đủ thông tin cho người mua để người mua mua bảo hiểm.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro và tổn thất xảy ra với hàng hóa từ khi hàng được giao cho bên vận tải đầu tiên.
 • Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
 • Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.
 • Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng.
 • Không có nghĩa vụ phải làm hợp đồng vận tải hay hợp đồng bảo hiểm.

4. CIP – Carriage and Insurance Paid To (Cước phí và phí bảo hiểm trả tới)

Nhìn chung, điều khoản CIP có khá nhiều điểm tương đồng với CPT, ngoại trừ việc bên bán có trách nhiệm thanh toán bảo hiểm cho hàng hóa vận chuyển cũng như chi phí cho việc vận chuyển.

Bên bán thông quan xuất khẩu cho hàng hóa và giao chúng cho trung gian vận chuyển hàng hóa hoặc một người do bên bán chỉ định tại địa điểm giao hàng chỉ định, tại thời điểm này rủi ro được chuyển giao cho bên mua. Bên bán có trách nhiệm chi trả các chi phí liên quan tới quy trình vận chuyển hàng hóa tới nơi giao hàng cuối cùng.

Một trong những thay đổi đáng kể nhất của bộ quy tắc Incoterms 2020, CIP yêu cầu bên bán mua mức bảo hiểm cao hơn, phù hợp hơn với nhóm hàng hóa đóng container: 110% giá trị hợp đồng theo điều khoản Bảo hiểm hàng hóa A của Hiệp Hội Các Nhà Bảo Hiểm London.

Nghĩa vụ của người bán:

 • Cung cấp hóa đơn thương mại và các giấy tờ khác theo hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa an toàn tới giao cho bên vận tải đầu tiên tại địa điểm đã định vào thời gian đã thỏa thuận.
 • Thuê và làm hợp đồng vận tải để đưa được hàng hóa đến cảng đích theo các tuyến thông thường thuận tiện nhất.
 • Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Làm thủ tục xuất khẩu, cung cấp các thông tin và chứng từ để người mua làm thủ tục nhập khẩu.
 • Thông báo cho người mua về việc giao hàng cho bên vận tải và cung cấp bằng chứng về việc đã giao hàng an toàn cho bên vận tải.
 • Mua bảo hiểm hàng hóa theo mức cao nhất là mức A.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro và tổn thất xảy ra với hàng hóa từ khi hàng được giao cho bên vận tải đầu tiên.
 • Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
 • Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.
 • Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng.
 • Không có nghĩa vụ phải làm hợp đồng vận tải hay hợp đồng bảo hiểm.

5. DPU – Delivered at Place Unloaded (Giao tại địa điểm đã dỡ xuống)

Điều khoản này thường được áp dụng đối với những container hàng lẻ đóng chung với nhiều người nhận hàng. Đây là điều khoản duy nhất yêu cầu bên bán chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa.

Bên bán chịu mọi chi phí vận chuyển (phí xuất khẩu, cước phí, phí bốc dỡ hàng hóa tại cảng đích và các khoản phí khác tại cảng đích) và chịu toàn bộ rủi ro cho tới khi hàng hóa đến cảng đích hoặc bến. Bên mua chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí và rủi ro sau khi bốc dỡ hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, các loại thuế khác, phí thông quan và chi phí phương tiện vận tải tại địa phương để vận chuyển hàng hóa tới nơi giao hàng cuối cùng. Nếu bên bán không thể thu xếp bốc dỡ hàng hóa thì thay vào đó nên cân nhắc áp dụng điều khoản DAP.

Nghĩa vụ của người bán:

 • Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm đích quy định.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu, kiểm đếm hàng.
 • Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian đã quy định.
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao.
 • Dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải ở địa điểm giao hàng.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng.
 • Làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng.
 • Nhận hàng tại địa điểm và thời gian như hợp đồng.
 • Chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa từ khi nhận hàng.
 • Người mua không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người bán yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người mua cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các thông tin này cho người bán.

6. DAP – Delivered At Place (Giao tại nơi đến)

Bên bán vận chuyển hàng hóa tới nơi giao hàng chỉ định nhưng không có trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa. Trách nhiệm của bên bán bao gồm đóng gói, thông quan xuất khẩu, chi trả cước phí và bất kì khoản phí bến bãi nào cho đến cảng đích như đã thỏa thuận.

Áp dụng điều khoản DAP có nghĩa rằng bên mua sẽ có trách nhiệm chi trả mọi chi phí và các loại thuế liên quan tới việc bốc dỡ hàng hóa và thông quan nhập khẩu hàng hóa vào quốc gia chỉ định. Rủi ro được chuyển giao cho bên mua tại nơi giao hàng cuối cùng.

Nghĩa vụ của người bán:

 • Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm đích quy định.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu, kiểm đếm hàng.
 • Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian đã quy định.
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng.
 • Làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng.
 • Nhận hàng tại địa điểm và thời gian như hợp đồng.
 • Chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa từ khi nhận hàng.
 • Người mua không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người bán yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người mua cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các thông tin này cho người bán.

7. DDP – Delivered Duty Paid (Giao hàng đã nộp thuế)

Áp dụng điều khoản DDP có nghĩa rằng bên bán chịu hoàn toàn chi phí và rủi ro liên quan tới việc vận chuyển hàng hóa tới nơi giao hàng chỉ định để được bốc dỡ và thông quan nhập khẩu.

Bên bán có trách nhiệm thông quan hàng hóa để nhập khẩu vào quốc gia của bên mua, bao gồm việc chi trả các khoản thuế liên quan và nhận được sự cho phép và phê duyệt cần thiết từ chính quyền tại quốc gia đó. Tuy nhiên, bên bán không có trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa.

Điều khoản này đặt tối đa trách nhiệm lên bên bán và tối thiểu trách nhiệm lên bên mua. Rủi ro hoặc trách nhiệm sẽ không được chuyển giao sang bên mua cho tới khi hàng hóa đã được vận chuyển tới nơi giao hàng cuối cùng.

Nghĩa vụ của người bán:

 • Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm đích quy định.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu, kiểm đếm hàng.
 • Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại địa điểm và thời gian đã quy định.
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thông báo cho người bán về thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng.
 • Giúp người bán lấy các chứng từ cần thiết phục vụ cho việc làm thủ tục hải quan.
 • Nhận hàng tại địa điểm và thời gian như hợp đồng.
 • Chịu mọi trách nhiệm với hàng hóa từ khi nhận hàng.
 • Người mua không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người bán yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người mua cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các thông tin này cho người bán.

Nhóm 2: Các điều kiện, quy tắc Incoterms áp dụng riêng cho vận tải biển và đường thuỷ nội địa

8. FAS – Free Alongside Ship (Giao dọc mạn tàu)

Bên bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu của bên mua tại cảng giao hàng chỉ định. Điều này có nghĩa rằng bên mua chịu tất cả chi phí và rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa tính kể từ thời điểm đó. Điều khoản FAS yêu cầu bên bán thông quan xuất khẩu cho hàng hóa. (Trong phiên bản cũ của bộ quy tắc Incoterms, bên mua chịu trách nhiệm thông quan xuất khẩu cho hàng hóa).

Nghĩa vụ của người bán:

 • Giao hàng dọc mạn tàu chuyên chở được chỉ định kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng.
 • Thông báo trước cho người bán về thời gian có thể giao hàng.
 • Nếu người mua yêu cầu, lấy giúp người mua các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc nhập khẩu, do người mua chịu chi phí.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu.
 • Thông quan xuất khẩu.
 • Người bán không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người mua yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người bán cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các thông tin này cho người mua.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thuê phương tiện vận tải chuyên chở quốc tế, thông báo với người bán thông tin về con tàu và thời gian nhận hàng.
 • Nếu người bán yêu cầu, lấy giúp người bán các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc xuất khẩu, do người bán chịu chi phí.
 • Thông quan nhập khẩu.

9. FOB – Free On Board (Giao trên tàu)

Theo điều khoản FOB, bên bán chịu toàn bộ chi phí và rủi ro cho tới thời điểm hàng hóa được bốc xếp lên tàu vận chuyển chỉ định bởi bên mua. Trách nhiệm của bên bán bao gồm thông quan xuất khẩu cho hàng hóa, trong khi đó bên mua chi trả cước phí, phí vận đơn đường biển, phí bảo hiểm, phí bốc dỡ hàng hóa và phương tiện vận tải tại địa phương từ cảng đến cho tới nơi giao hàng cuối cùng. Bên mua sẽ chịu trách nhiệm cho bất kì tổn hại nào của hàng hóa trên tàu vận chuyển.

Nghĩa vụ của người bán:

 • Vận chuyển hàng hóa lên trên tàu tại cảng đi do 2 bên đã quy định trong hợp đồng và chịu mọi rủi ro liên quan.
 • Xin giấy phép và làm các thủ tục xuất khẩu hàng hóa.
 • Chịu mọi rủi ro liên quan đến mất mát hay hư hỏng hàng hóa trước khi hàng được đặt an toàn lên trên tàu.
 • Thông báo cho người mua về việc hàng hóa đã lên tàu.
 • Giao các chứng từ được quy định trong hợp đồng cho người mua.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Chịu trách nhiệm cho bất kì hư hỏng hay mất mát nào sau khi hàng hóa được đưa an toàn lên trên tàu.
 • Chịu mọi chi phí để thuê phương tiện vận tải và làm thủ tục nhập khẩu.
 • Thông báo cho người bán về địa điểm, con tàu nhận hàng và thời gian sẵn sàng nhận hàng.

10. CFR – Cost and Freight (Tiền hàng và cước phí)

Đơn vị giao hàng sẽ chi trả phí thông quan xuất khẩu và cước phí vận chuyển hàng hóa tới cảng chỉ định và có trách nhiệm đối với bất kì hư hỏng nào của hàng hóa khi đang trên tàu cho tới khi đến cảng giao hàng cuối cùng.

Điều khoản CRF đặt mức rủi ro và trách nhiệm lớn hơn cho bên bán vì họ phải chi trả chi phí vận chuyển hàng hóa cho tới khi đến cảng đích chỉ định. Rủi ro được chuyển giao sang bên mua khi hàng hóa đã được bốc xếp lên tàu tại quốc gia xuất khẩu.

Bên mua trả phí vận chuyển tại địa phương từ cảng về nơi giao hàng cuối cùng và có trách nhiệm mua bảo hiểm. Nếu bên mua yêu cầu bên bán phải có bảo hiểm, họ nên cân nhắc áp dụng điều khoản CIF.

Điều khoản CFR chỉ nên được áp dụng cho cho nhóm hàng hóa không đóng container vận chuyển theo phương thức vận tải đường biển và đường thủy nội địa.

Nghĩa vụ của người bán:

 • Giao hàng an toàn lên trên phương tiện vận tải.
 • Thuê tàu vận chuyển hàng hóa.
 • Kiểm soát chất lượng, số lượng, trọng lượng của hàng hóa trước khi giao lên tàu.
 • Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Gửi các chứng từ vận tải gốc cũng như là các bản điện tử đến cảng đích cho người mua.
 • Chịu mọi chi phí và rủi ro để cung cấp thông tin cho người mua mua bảo hiểm hàng hóa.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Nhận hàng hóa theo như thời gian và địa điểm 2 bên quy định.
 • Chịu mọi rủi ro với hàng hóa khi tàu đã cập cảng đích.
 • Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.
 • Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng.

11. CIF – Cost, Insurance & Freight (Tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí)

Bên bán có trách nhiệm thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng hóa khi hàng hóa đang trên tàu vận chuyển tại cảng giao hàng. Bên bán chịu cước phí và phí bảo hiểm cho đến khi tới cảng đích chỉ định và có trách nhiệm đối với bất kì hư hỏng nào của hàng hóa khi đang trên tàu. Bên bán được yêu cầu mua mức bảo hiểm tối thiểu theo điều khoản Bảo hiểm hàng hóa C.

Tại cảng đến, bên bán phải xuất trình 3 loại giấy tờ chính – hóa đơn, chính sách bảo hiểm và vận đơn đường biển, đại diện tương ứng cho tiền hàng, phí bảo hiểm và cước phí của điều khoản CIF

Nghĩa vụ của người bán:

 • Giao hàng an toàn lên trên phương tiện vận tải.
 • Thuê tàu vận chuyển hàng hóa.
 • Kiểm soát chất lượng, số lượng, trọng lượng của hàng hóa trước khi giao lên tàu.
 • Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Gửi các chứng từ vận tải gốc cũng như là các bản điện tử đến cảng đích cho người mua.
 • Mua bảo hiểm cho hàng hóa ở mức thấp nhất.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Nhận hàng hóa theo như thời gian và địa điểm 2 bên quy định.
 • Chịu mọi rủi ro với hàng hóa khi tàu đã cập cảng đích.
 • Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.
 • Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng.
wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat