ASHICO LOGISTICS và giấy chứng nhận ISO 9001:2015

ASHICO LOGISTICS và giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Ngày 01-07-2022 Lượt xem 192

Làm việc trong lĩnh vực Logistics, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng nghe qua về giấy chứng nhận ISO. Vậy tiêu chuẩn ISO là gì?

ISO – là tên viết tắt của Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (http://iso.org/), Ủy ban ISO là một Tổ chức phi Chính Phủ có nhiệm vụ xây dựng các Tiêu chuẩn áp dụng chung cho tất cả các nước  thành viên với mục tiêu tạo sự tương đồng về hệ thống Tiêu chuẩn trên toàn thế giới.

ISO 9001 là một Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ.

ISO 9001 do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành từ năm 1987 và đã trải qua 4 lần soát xét và hoàn thiện. 

Ashico Logistics đã áp dụng ISO 9001:2015 vào quản lý doanh nghiệp như thế nào?

ISO 9001:2015 đưa ra những yêu cầu tiêu chuẩn chỉ rõ cho doanh nghiệp thấy: việc cần làm - người nào làm - làm như thế nào. 

 • Việc cần làm: Chúng tôi chuẩn hóa các hoạt động tại phòng/ ban thành quy trình/ hướng dẫn, ghi chép lại và lưu trữ hồ sơ để tất cả nhân viên trong doanh nghiệp thực hiện theo đúng mẫu. 
 • Người nào làm: Nhân sự chủ chốt của công ty được chỉ định để thành lập nhóm xây dựng, triển khai áp dụng ISO 9001. Đây là nhóm nhân sự sẽ xây dựng quy trình/ hướng dẫn cụ thể theo đúng vị trí công việc.
 • Làm như thế nào: Quy trình/ hướng dẫn được ghi chép cụ thể từng bước để thực hiện.

Lợi ích của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 :

 • Đáp ứng các quy định của pháp luật và nhà nước về chất lượng sản phẩm.
 • Xác định và giải quyết các rủi ro trong doanh nghiệp, cải thiện chất lượng sản phẩm/ dịch vụ.
 • Tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và hiệu quả, tăng lợi nhuận.
 • Đáp ứng yêu cầu khách hàng và tăng khách hàng có giá trị hơn.
 • Là nền tảng để phát triển các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác (ISO 14001, ISO 45001...).

Lợi ích khi có Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 : 

 • Khẳng định uy tín về chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
 • Nâng cao hình ảnh, uy tín với khách hàng, đối tác.
 • Thuận lợi trong việc thâm nhập thị trường quốc tế và khu vực.
 • Tăng lợi thế cạnh tranh, đấu thầu trong nước và quốc tế.
 • Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý chất lượng.
 • Được quốc tế công nhận thông qua dấu BoA và IAF.
wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat